Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, której celem jest poprawa funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. obecność konia jako współterapeuty oraz wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca wymierne efekty przy systematycznej pracy.

 

100_1946Każda osoba, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania:

– fizycznym (podnoszenie sprawności, poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, normalizacja   napięcia mięśniowego)

– emocjonalno – motywacyjnym (wzrost motywacji, poczucia własnej wartości, wzrost   samooceny, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych)

– poznawczym (poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, uwagi, pamięci, mowy, myślenia itp)

– społecznym (rozwijanie relacji społecznych)

Wg Kanonów Polskiej Hipoterapii formą zajęć hipoterapeutycznych może być:

 – Terapia ruchem konia. Pacjent bez wykonywania ćwiczeń poddawany jest biernie ruchom konia, który normuje nieprawidłowe napięcia mięśniowe i wycisza go.

Terapia z koniem, polegająca na wykorzystaniu emocjonalnego kontaktu z koniem. Pacjent dzięki relacjom nawiązanym ze zwierzęciem poprawia swoją komunikację ze światem zewnętrznym.

Fizjoterapia na koniu, czyli przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednio dobraną gimnastykę leczniczą, kształtowanie prawidłowej orientacji w schemacie ciała, orientacji przestrzennej i równowagi. Jest to metoda uzupełniająca klasyczną fizjoterapię.
Jazda konna dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą.

Psychopedagogiczna jazda konna, czyli zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Podczas jazdy konnej i czynności z nią związanych stosowane są działania edukacyjne, pedagogiczne, elementy psychoterapii, terapii zajęciowej i logopedii.