Mózgowe Porażenia Dziecięce

stany po urazach czaszkowo-mózgowych

uszkodzenie wzroku, dzieci niedowidzące i niewidome

choroby i zaburzenia psychiczne (zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne)

skoliozy I stopnia (do 20 stopni wg Coba)

stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn

przepukliny oponowo-rdzeniowe

opóźnienie psychoruchowe i nadpobudliwość psychoruchowa

upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim i średnim

porażenie splotu barkowego typu Erba

stwardnienie rozsiane

Zespół Down’a

autyzm

choroby mięśni

niedosłuch

wady postawy

stany po udarze

uzależnienia

patologie społeczne