Przeciwwskazania bezwzględne:

uczulenie na sierść, pot lub zapach konia

nie wygojone rany

nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk

odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe

brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej

wodogłowie bez wszczepionej zastawki

niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a

zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych

skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiomatyczne

choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta

pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni

ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych

podwyższona temperatura

ostre choroby infekcyjne

Przeciwwskazania względne:

padaczka

upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim

zaburzenia mineralizacji kości

utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego

przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. Lędźwiowym

dyskopatia

hemofilia oraz inne skazy krwotoczne

schorzenia okulistyczne – wymagana konsultacja.